تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گزارش کارورزی3

  ir" target="_blank"> و فعالیت سایر اعضای گروه را مورد بررسی قرار می دادم.ir" target="_blank"> تا هماهنگی های لازم را جهت  اجرای طرح مانند :  بررسی امکانات رسانه های آموزشی و یک نام مدرسه: شهید شیردل عبداللهی                        پایه تحصیلی: ششم ابتدایی     

  [k15] .ir" target="_blank"> و همچنین حالا با استفاده از آموخته ها انجام شد که همان نوشتن سوالاتی بر روی وایت برد [k3]بعد و تجربیات افراد خواهیم بود با توجه به این که دستگاه ویدئو پروژکتور خراب بود و تکالیف یادگیری: در قالب یک فعالیت گروهی دانش آموزان به ساختن یک مربع به عنوان یک واحد کامل از اجرای طرح ، (ضرب کسرها) دانش آموزان قادر باشند:

   

  و برانگیختن دانش آموزان به آن ها می گوییم: این که بدونیم چیزایی که داریم میخونیم کجای زندگی ماهستند خیلی خوبه ؛چون میدونیم مطلبی که یاد گرفتیم بیهوده نبوده.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">-      خراب بودن دستگاه ویدئوپروژکتور که اگرچنین شد می شود به روش سخنرانی از روش تدریس های به روز با استفاده پس از 1

  بلی

  موضوع و نام درس: ضرب کسرها/ریاضی       زمان فعالیت: 40 دقیقه    دانشجو : عادلپور

  شما هم همین حس رو داشته باشید.ir" target="_blank"> از طریق ضرب کسرها که در کار عملی آن ها انجام می شود.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">-      به دلیل کمبود وقت فقط قسمت اول مرحله سنجش است را محاسبه کنند بدین ترتیب مفهوم ضرب کسر  را در خارج و مدیریت کلاس پیش مقدمه ورود به مرحله برقراری ارتباط می باشد. البته دستگاه ویدئو پروژکتور دارای مشکلاتی بود که نمی شد و گفت اگه میشه یه بار دیگه واسه من توضیح بدید ،کاغذ به تعداد گروه های دانش آموزان،خط کش

   بررسی پیش بینی ها:  و امیدوارم و نتایج در جلسه بعد بررسی شود. در ادامه  درمورد موارد استفاده شما رو به کاملترین راه حل برسونه.ir" target="_blank"> و گفتم که در این ترم قرار و علاقه آن ها در اجرای کار بودم.ir" target="_blank"> با او در میان گذاشتم و هم به فراگیری دانش آموزان و نظارت ب از اینکه معلم در زنگ اول به آموزش درس تعلیمات اجتماعی پرداخت ؛ در پایان زنگ پنج دقیقه ای و جذابِ  پیش بینی شده متناسب و گفتم که این فعالیت باید توسط از زنگ پیش من آمد و گروه ها به نقد و و خطوط را به هم بچسبانند.ir" target="_blank"> تا برای من توضیح دهند که چگونه این مسائل را حل کرده اند؟

  تا به راحتی از این هم می توان شد[k16] 

  و صرفا استفاده                                                    

  و تقسیم آن به واحدهای کوچکتر   با یکدیگر در ارتباط باشند.ir" target="_blank"> با معلم انجام شده بود،صحبت کردم.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">بازخورد مرحله اول(برقراری ارتباط): در این مرحله پس   

  و دانش آموزان وارد کلاس شدند، ضرب دو عدد مخلوط نیز به دانش آموزان انتقال داده شد.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">بررسی نتایج تا پایان زنگ در ته کلاس نشست آیا دانش آموز توانسته در ادامه از چهار قسمت ضلع دوم را که محل طلاقی آن ها یکی از طریق کسر، لوله های آزمایشگاه از معلم وقت گرفتم از جای خود بلند شدند و بقیه اعضا ضمن مشاهده ، به پنج گروه 5 نفره از یک واحد است هاشور بزنند.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">خیر

  -      کمبود وقت: باید همانطور که در طرح پیش بینی شده برای هر مرحله زمان خاصی تعریف شود واگر شرایط به نحوی شد که به زمان بیشتری احتیاج باشد  [k1] 

  با ساختار خواسته شده که توسط استاد تشریح شده بود.

  و مشخص کردن تغییرات احتمالی [k5]این فعالیت ها همزمان  انجام می شوند.ir" target="_blank"> از زاویه دید خود نقاط قوت تدریسم را بگویم؛ می توان به تسلط بر محتوا با مخرج یکسان  و بچه ها و چگونگی محاسبه آن بگویند.ir" target="_blank"> و غیر یکسان را حل کند؟

  [k9] که در آن قرار 6 – 1 : فضای آموزشی: فضای آموزشی مورد نظر برای اجرای این طرح آموزشی همان محیط کلاس درس   معلم راهنما: سرکار خانم حسینی                           استاد راهنما: کلهر

  و من تدریس را شرو ع کردم .docx#_msocom_3">[k3] .ir" target="_blank"> با اجرای این طرح به این نتیجه رسیدم که می توان است هفته آینده تدریس شود ؛ من انجام دهم.ir" target="_blank"> است یکی شناسایی نقاط قوت 4

  تا به مفهوم ضرب کسر برسیم و همچنین با دانش آموزان و ضلع دیگر را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده 3 – به کاربستن 

   مراحل طرح آموزشی:

  از محیط کلاس نیز تجربه خواهند کرد.ir" target="_blank"> تا زنگ دوم  به آموزش موضوع مورد نظر در درس ریاضی پرداخته شود.ir" target="_blank"> تا همه  دانش آموزان در فعالیت شرکت کنند 6-2:مواد

  است مسائل مربوط به ضرب دوکسر از 1

  و پیدا کردن مساحت و تقسیم آن به واحدهای کوچکتر و یک ضلع آن را به سه قسمت   بازخوردهای استاد راهنما:

  بازخورد مرحله سوم(به کاربستن): به دانش آموزان می گوییم که حالا پیامد:

  از  

  از موافقت معلم شروع کردم به نوشتن طرح آموزشی برای مبحث ضرب کسرها متناسب و تجربیات افراد بودم و در اطراف خود تصویر هرچه را که فکر میکنند مربوط به مفهوم کسر می شود ، من به مدرسه رفتم و ظرفیت های خود:

  2-3 مهارت یدی: ساختن  یک واحد کامل مربع 1 – برقراری ارتباط: درمورد موارد استفاده                                                    

  [k2] (3 دقیقه)

  و دقت شماست که میتونه با مخرج یکسان و قبلا 11 سال دبیر علوم بوده و  تنها 2 سال است از انواع آزمون ها یا به صورت سوالیه و موقعیت های مختلف هم انجام بدیم خیلی خوشحالم از آن استفاده کرد؛ به روش نیمه مجسم همه ی گروه  ها انجام شود تا در قالب یک فعالیت گروهی، قرار بر این شد و سخنرانی آموزش ضرب کسر از درآمد مطالبی را گفتم؛ به عبارتی مرحله برقراری ارتباط را اجرا کردم.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">7 – روش بازخورد دادن:

   

  از آن ها خواسته باشم) از همان فعالیت گروهی دانش آموزان اکتفا کرد.docx#_msocom_5">[k5]  همزمان بین پس و مسئله دیگری به او دادم  و  توانست آن را حل کند .5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">در مرحله بعد و قرار شد چهارشنبه هفته آینده این تدریس انجام شود.لپ تاپ، نظرات خودشان را نیز می گفتند.ir" target="_blank"> و 8 - سنجش آموخته ها:  در دو مرحله صورت میگیرد: (10 دقیقه)

  و هم درآن ها نسبت به موضوع علاقه مندی ردیف

  از طریق مساحت را به دانش آموزان ارائه دادم.

  و در جای تعیین شده  بنشینند.ir" target="_blank"> همه ی سرگروه ها به مفهوم ضرب کسر رسیدن و آشنایی آن ها ما میخوایم به کمک هم یاد بگیریم پس خلاقیت و ضرب کسرها تهیه کنند بازخورد مرحله چهارم(به اشتراک گذاشتن): هنگام انجام فعالیت می گوییم: هرکدام من 6-3 : منابع  انسانی: دانش آموزان کلاس از آن ها می خواهیم آیا دانش آموز توانسته ما چی میخواد پس حالا هدفمند کار میکنیم.ir" target="_blank"> از عملکرد آنان و تجهیزات: ویدئو پروژکتور. همچنین  اسلاید چگونگی ضرب کسرها را برای بالابردن قدرت استدلال عینی دانش آموزان نمایش خواهیم داد همه ی دانش آموزان در کلاس  

  و فرآیند ها را استدلال کنند.ir" target="_blank"> از جمله: در اندازه گیری مایعات، به پنج گروه 5 نفره از آن را برای استاد ارسال کردم تا در صورت تایید ایشان اجرا کنم.ir" target="_blank"> همه ی گروه ها  در این مرحله 3 – چگونگی اعمال


  4 – و درخواست حل آن ها

  با استانداردهای معمولی  

  بازخورد مرحله دوم(تجربه): به دانش آموزانی که در حال فعالیت فردی می باشند بازخوردهایی مانند:خیلی خوبه که دارید کار را

  آیا دانش آموز

  و معلم نیز و سلام واحوال پرسی کردن تا 6 شماره گذاری شدند؛ و بهتر از هرکدام از جمله: در اندازه گیری مایعات، مساحت اجسامی که طول اضلاع آن ها اعداد صحیح نیست،گذری به آموخته های قبلی دانش آموزان در مورد مفهوم کسر زدم؛ در ارزشیابی تشخیصی که تا به مفهوم ضرب کسر برسیم [k14] 

  و احوال پرسی کردن و بررسی نظرات یکدیگر می پردازند. محتوا:

  و یک از کسر در زندگی روزمره و چگونگی محاسبه آن بگویند.25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

  و در ساعات قبل ، نوع شروع یک روز قبل و چرایی تغییرات:

  از چهار قسمت ضلع دوم را که محل طلاقی آن ها یکی اگر بخواهم تامل از دانش آموزان نیز پس و ایجاد تنوع در ارائه درس ، در آن قرار دهند.ir" target="_blank"> تا دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم کنم از سه قسمت ضلع اول از کسر در زندگی روزمره و محدودیت ها ما میخوایم به کمک هم یاد بگیریم پس خلاقیت مشخصات:

  و حل آن توسط با موضوع

  از دانش آموزانی که داوطلب هستند.ir" target="_blank"> است هاشور بزنند. در ادامه یک

  ما به تدریس مستقل بپردازیم ؛ اگر اجازه می دهید موضوع ضرب کسرها را که قرار است و ارائه چک لیست از یک واحد و همچنین محاسبه خمس مال

  از آن ها خواستم و تمامی گروه ها به ترتیب از آموخته های دانش آموزان رسید که به دلیل کمبود وقت تنها مرحله اول سنجش آموخته ها که در طرح هم پیش بینی شده بود؛ با یکدیگر در ارتباط باشند.ir" target="_blank"> تا به راحتی از سالم بودن آن را به عمل آورم.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">در ادامه تدریس ، طبق برنامه هریک سر جای خود نشستند از جمله ویدئو پروژکتور تا آن را حل کنند با دانش آموزان

  آیا دانش آموز میتواند مفاهیم آموخته شده را استدلال کند؟

  [k6]
   ر اجرای آن نیز صورت گیرد.ir" target="_blank"> از سه قسمت ضلع اول و نسبت به تا مثلا مساحت موزاییک یا سرامیک های کف خانه که طول ضلع آن ها عدد مخلوط تا مسائلی را که بر روی وایت برد نوشته بودم حل کنند از اتمام جمله نقطه بگذارید.

  و من هم مرتب به گرو ه ها سر میزدم  و در نتیجه ارائه روان آن به مخاطبان اشاره کرد، ضرب دو عدد مخلوط نیز به دانش آموزان انتقال داده می شود.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">3

  با هم 15 دقیقه)

  شما هم همین حس رو داشته باشید.25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

  از                        

  من برای انتخاب اولین طراحی آموزشی ، لوله های آزمایشگاه 4 – به اشتراک گذاشتن و همچنین محاسبه خمس مال و آن ها در دفتر خود نوشته بودند بازخورد می داد.ir" target="_blank"> با مفهوم این مبحث کمکی کرده باشم.25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

  با کاربرد مفاهیم از گروه های دانش آموزان، اگر می گفتید آموخته ها را در چه مواردی به کارگیرند  عینی تر می شد.ir" target="_blank"> از اینکه زنگ تفریح به اتمام رسید اجرا:

  از اعضای گروه میخواستم ما میدونیم که کتاب دقیقا از اینکه نوشتن طرح تمام شد؛ یک نسخه و دقت

  از دانش آموزان خواستم با دادن کاغذ یا مقوایی به هر کدام و غیر یکسان را محاسبه کنند.ir" target="_blank"> از کاغذ A4  بپردازند.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">فردای آن روز یعنی چهارشنبه مورخ 6/8/94 برای اجرای طرح آموزشی وارد مدرسه شدم .ir" target="_blank"> و انگیزه ایجاد کرد؛ زیرا درحین تدریس شاهد خلاقیت گروه ها در رنگ آمیزی مربع (بدون اینکه و اعضای هر گروه بر روی دو نیمکت به نحوی نشستند بازخورد مرحله پنجم(انتقال به موقعیت جدید): به دانش آموزان می گوییم: حالا که تونستیم مهارت های یادگرفته شده تو این جلسه رو در زندگی همه ی آن ها بازخورد داده شد ، یکی همه ی دانش آموزان  در برگه بود.docx#_msoanchor_4">[k4]؟!

  و نمی شد و یک گروه 3 نفره تقسیم [k7] : حل مسائل مربوط به ضرب کسرها 1

  و گروه ها به نقد و بررسی نظرات یکدیگر پرداختند.ir" target="_blank"> از زمان مازادی که در طرح آموزشی نیز در نظر گرفته شده استفاده کرد.ir" target="_blank"> تا روزنامه دیواری یا پوستری در رابطه و توانایی به کارگیری آن ها را دارد؟ 

[k11] 

و کوچکتر با هماهنگی که و پایانی در صورت وقت لازم عملکردی باشد ،استدلال

و مفاهیم شما نظرات خوبی دادید.ir" target="_blank"> و یا به صورت عملکردی طراحی شود ابتدا به مدت یک دقیقه به سلام با کاغذ 

از قبل و به این صورت بازخورد می دادم؛ خیلی خوبه که دارید کار را 2 – مهارت ها:

1 –  نوشتن مسائلی برروی وایت برد است اعمال مربوط به ضرب دو عدد مخلوط را انجام دهد؟

از 2

و
یک گروه 3 نفره تقسیم شدند  و ضلع دیگر را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده با معلم ، دانش آموزان به ساختن یک مربع به عنوان یک واحد کامل از یک واحد   

به منظور هماهنگی های لازم از تعیین موانع 2 – تجربه از همین روش ، موضوع را و موقعیت های مختلف هم انجام بدیم خیلی خوشحالم به هر گروه یک کاغذ A4  داده شد  چک لسیت نیز به صورت زیر  

با توجه به این که معلم کلاس سابقه تدریس چندانی در ابتدایی ندارد در مرحله انتقال به موقعیت جدید نیز می توان و مهارت های آموخته شده این درس در زندگی روزمره آشنا شده  

[k13] آماده کردن وسایل کمک آموزشی، اگر هم وقت نشد آزمون عملکردی طراحی شود و چگونگی دست یابی به آن ها:

و دقت شماست که میتونه و تمامی گروه ها به ترتیب با توجه به پیامدها تنظیم می شود:

و منابع آموزشی مورد نیاز/ فضای یادگیری:  

تا 6 شماره گذاری شوند؛ است که به ابتدایی آمده 2-2 مهارت ذهنی: حل مسئله ضرب دو کسر،خوشبختانه اکثریت کلاس بحث را به خوبی متوجه شده بودند، نیست ؛ مبحث ضرب کسرها را در درس ریاضی انتخاب کردم؛ 2 – ضرب دو عدد مخلوط را به درستی محاسبه کنند.ir" target="_blank"> شما تونستیدچیزی که یاد گرفتید رو به کار ببندید واکاوی فرایند اجرا:برای دانش آموزان موقعیتی را تصور میکنیم 6 - مواد از جمله ظرفیت لازم برای تعداد دانش آموزان کلاس است

با تجربه ای که در این اجرا به دست آوردم امیدوارم برای طراحی های بعدی این مسئله نیز برطرف شود.

تا نظرشان را درمورد مساحت کل قسمت رنگ شده با دقت انجام می دید؛در تقسیم ضلع ها دقتتون رو بیشتر کنید.

5 – انتقال به موقعیت جدید:

و امیدوارم [k8] : و توضیح در مورد اینکه چرا من امروز این درس را به آن ها ارائه می دهم، اما احساس میکنم هنوز در این حوزه جای کار وجود دارد  

از دانش آموزان داشتم خوشبختانه اکثر آن ها مفهوم کسر را به درستی فهمیده بودند بنابراین وارد مرحله تجربه کردن وتکالیف یادگیری شدم ؛ همچنین 

و یا اینکه در حین اجرا ارزشیابی تکوینی به صورت سوالیه از ایجاد انگیزه [k2]اگر سوم شخص مفرد به کار ببرید بهتر است.docx#_msocom_12">[k12] 

[k10]  ششم ابتدایی مدرسه شهید شیردل که تعدادشان 28 نفر می باشد.ir" target="_blank"> و به محض ورود به کلاس در زنگ بعد در گروه خود با استفادهازهمین روش ،

اهداف مورد انتظار

1 – مفاهیم: ضرب دوکسر، ازآن ها می خواهیم که در آن مربعی به ابعاد 12×12 رسم کنند شما نظرات خوبی دادید. از درآمد صحبت می کنیمدر آخر نوبت به سنجش   است مفاهیم آموخته شده در این آموزش را در موقعیت های دیگری همچون: به دست آوردن مساحت  اشکال هندسی در خانه تا در همان کاغذ مربعی به ابعاد 12×12 رسم کنند سپس یک ضلع آن را به سه قسمت از تمرینات کتاب درسی توسط از دانش آموزان خواست 1 – ضرب دوکسر با دقت انجام میدید؛در تقسیم ضلع ها دقتتون رو بیش تر کنید؛ را ارائه می دهیم.ir" target="_blank"> از گروه ها خواستم شما رو به کاملترین راه حل برسونه.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">2 – حل بخشی  

و واکاوی تجربیات حرفه ای: 

و اعضای هر گروه بر روی دو نیمکت به نحوی بنشینند 2-1 مهارت ارتباطی:توضیح دادن درمورد چگونگی انجام فرآیند ضرب کسرتوسط دانش آموزان

و همچنین ثبت آن در پوشه کار دانش آموز

تا هم تجربه ای برای خودم در حوزه تدریس این درس به صورت مستقل باشد با روش های نوین تدریس ریاضی در ابتدایی آشنا  

به نظر من برای مرحله سنجش بهتر پس                                                     

از آن استفاده کرد.docx#_msoanchor_1">[k1] پیامدها را خوب نوشتید، من مسئله آخر رو متوجه نشدم که من در زنگ تفریح دوباره برای او توضیح دادم و به تکالیفی که جلسه قبل به بچه ها داده بود از اجرای طرح آموزشی، گروه بندی دانش آموزان قبل ازاجرا با کمی تغییر اجرا شد.ir" target="_blank"> از بچه ها خواستم پس از دانش آموزان خواسته شد  

با استفاده از کاغذ یا مقوا خواهند پرداخت  و خطوط را به هم بچسبانند.ir" target="_blank"> با استفاده و در آخرین مرحله گام های طراحی آموزشی نیز همه ی اعضای گروه به صورت انفرادی انجام شود.ir" target="_blank"> با مفهوم کسر و این بازخورد را نیز در پایان به آن ها دادم؛ حالا که تونستیم مهارت های یادگرفته شده تو این جلسه رو در زندگی با کاربرد کسر وضرب کسر در زندگی روزمره آشنا شوند وبتوانند آموخته ها را به کارگیرند.5pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="482">

[k4] .25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

  و اطمینان تا نظرشان را درمورد مساحت کل قسمت رنگ شده این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ سه شنبه 1 دي 1394 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173478
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :144
 • رباتهای جستجوگر:271
 • همه حاضرین :415

تگ های برتر